16 January 2019

Националност - ГРК

На новите лични карти и пасоши покрај државјанство (Македонско/граѓанин на Република Северна Македонија), предвидено е и етничка припадност, но тоа само за малцинствата но не и за „Македонците“.
Ќе речете па ние сме тоа, да но само по државјанство, а по род?! Етничките Македонци со договорите со Бугарија и Грција станаа дел од грчката нација, а ние најгрубо кажано останавме бугари и срби на кои во 1945 година дедовците решиле да бидат Македонци!!!
На следниот попис ќе се попишам како Грк, ќе барам истото да биде запишано и во мојата лична карта и пасош и со тоа слободно ќе имам право да го користам сето Македонско културно наследство од антиката па до денес, а Вие плаќајте казни за користење на знамето со сонцето од Кутлеш!!!

No comments:

Post a Comment