20 October 2018

Македонија

За жал Македонија таква каква што ја сакав и за каква што се борев многу скоро ќе ја нема!

Северна ќе биде дел од големото блудничаво семејство на убијци и рекетари кои креираат конфликти по целиот свет, конфликти во кои секојдневно стотици невини жртви ги губат своите животи за светските моќници преку овој инструмент да си ги остварат своите цели додека сите други се обична бројка и нивни верни слуги!!!