31 March 2014

Скопје на новата младост

Пред повеќе од шест години го напишав првиот текст на мојот блог со наслов „Што сакаше да каже авторот“. Истиот се однесуваше на тогашниот изглед на Скопје. За мене тогаш Скопје беше една бетонска пустелија, град од футуристички пост армагедон филм. Мислам дека од осамостојувањето на Македонија градот се повеќе пропаѓаше и сивееше! Ми беше навистина мило да ги слушам повозрасните како со носталгија раскажуваат за некое друго Скопје, град со душа, посебно пред земјотресот во 1963-та, а за мене тоа воопшто не беше ова Скопје.
За овие шест години Скопје многу се промени. Градот почна да наликува на вистинска Европска престолнина, а не како што пред шест години напишав, привремено организирано место за живеење на некое варварско племе!