10 August 2013

100 години Букурешки мировен договор

На денешен ден пред 100 години Србија, Грција, Црна Гора и Романија од едната и Бугарија од другата страна го потпишаа фамозниот Букурешки договор. Со овој договор завршува Втората Балканска војна, а Македонија е „ослободена“ од Отоманското „ропство“ и поделена помеѓу Грција, Србија, Бугарија и новоформираната Албанија.
Оваа окупација на Македонија од страна на соседните држави, обид за асимилација на месното население како и раселување на истото се случило пред очите на големите светски сили. Што тие направиле? Ништо, молечеле исто како и денес!