09 September 2011

ВМРО во пиринско - 1924-1925

Семинарска работа на тема „ВМРО во пиринско - 1924-1925“ (кликнете на линкот)
Кратка семинарска работа во која е обработена темата за ВМРО за време на потпишувањето на Мајскиот Манифест, убиството на Тодор Александров, доаѓањето на власт на Иван (Ванчо) Михајлов и начинот на неговото наметнување.

No comments:

Post a Comment