21 January 2011

А јас мислев дека сум ЕВРОПЈАНИН?!!!

Ми прават анкета и анкетарот ме прашува:

Дали сте за зголемена соработка на земјите од западен Балкан на економски план?

Јас одговарам: ДА!

Анкетарот: Дали сте за нивна зголемена воена соработка?

Јас: ДА!

Анкетарот: Дали сте за нивна интеграција во еден монетарен систем - една валута за сите?

Јас: СЕ РАЗБИРА!!!

Анкетарот: Дали сте за олеснето патување во останатите Европски земји?

Јас: НОРМАЛНО!!!

Анкетарот: Честито, вие покажавте најголема ЈУГО носталгија од сите досегашни испитаници!!!

Јас: ооо..., а јас мислев дека сум за Евро интеграција на регионот?!!!


No comments:

Post a Comment