03 March 2010

А1 „анал-итичко“ новинарство!

Еве еден класичен пример како А1 монтира случај, но и пример колку лесно се демонтира!