22 October 2008

ДО КАДЕ Е МАКЕДОНИЈА?!!!

Албанците во Македонија скоро во секое место на живеење имаат истакнато прилично доста албански знамиња. Возејки од Скопје до Охрид гледате 20 - 30 албански знамиња, а од Скопје до било кој дел од источна Македонија (за западна не ни станува збор) гледаме не повеќе од 5 - 6 знамиња и тоа сите службено, а ниедно индивидуално поставени!!! Овде не станува збор за ништо друго освен за ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈА!!! Одбележи ја својата територија и постави знаме на твојот дом, твојата куќа, твојата зграда, твојата улица! Без разлика дали станува збор за Државното Знаме, Сонцето од Кутлеш или пак Лавот, постави го и чуствувај се свој на своето!!!


No comments:

Post a Comment