19 March 2008

СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА

РЕЦЕСИЈА!!! Лани во ова време овој збор ме асоцираше на периодот од 1929 до 1933 година!!! Иако имало неколку економски кризи во 20 век, таа и онаа од 70 - тите се опишуваат како најголеми. Во истото ова време и некој да ми спомнеше дека за само една година ќе се случи ова што се случува немаше да го сватам многу сериозно, иако знам дека ваквите кризи се појавуваат преку ноќ!
Се започна со сушното лето, па покачувањето на цената на прехрамбените производи, па недостигот на струјата, која кај нас иако помал, сепак значаен дел се произведува од хидро - енергетските капацитети, па на нафтата... и се нареди цела верижна реакција!!! Она што ме теши иако не е баш за тешење е што е светска, а тоа се гледа дека и покрај растечката инфлација, цената на денарот во сооднос со еврото не варира, а во однос со доларот е дури и трагикомично што доларот паѓа, односно во САД инфлацијата изнесува поголем процент!!! Од сето кажано некој се обидува да извади корист и да го обвини "СЕМОЌНИОТ НИКОЛА" за сето тоа!!!
Конструктивна опозиција, а постои ли таква?! Сон на секоја опозиција е да стане власт!!! Јас не би обвинил никого за тоа, но би потсетил на тоа баш што се случуваше за време на економската криза во 1929-33 низ Европа, кога земаа замав многу екстремни движења, како левичарски (анархисти), така и десничарски (нацисти и фашисти)!!!
Ако навистина некој не почне да биде конструктивен и пред се да ги гледа интересите на сопствената земја многу скоро комунизмот и национализмот нема да ни изгледаат воопшто радикални, затоа што ќе ги замениме со анархизам и нацизам, прашање е само дали ќе преовлада левата или десната опција!!! Вие сте на потег, бидејќи знаете дека сите кризи се решаваат со екстремни мерки!!! Во прилог на ова ви оставам ЛИНК од еден мој претходен пост!!!

17 March 2008

СОСЕДИТЕ, ИСТОРИЈАТА, НАЦИОНАЛИЗМОТ...

Низ блогерајов кружат разни теории дека не постои Македонски народ туку само Македонска нација создадена во 1991 година!!! Само за информација за тие кои тврдат така дека официјално Македонска држава постои од 1945 година во склоп на Југословенската федерација!!! Македонски народ не можело да има затоа што немало Македонска држава се до 1991 година?!!! Во ред!!! Јас тоа ќе го признаам кога и бугарите ќе признаат дека тие се народ создаден во 1878 година и немаатг ништо заедничко со средновековна бугарија!!! Колку за пример колку бугарите ја познавале историјата и биле свесни кои се и што се ќе ви го дадам примерот со нивниот национален грб и со неговото потекло, златен лав на црвен штит и е всушност грб на Македонија во сите стематографии се до 1694 година, кога Павле Ритер Витезовиќ сакајќи да докаже дека е од благородничка фамилија изработил стематографија во која ги помешува грбовите на Македонија и Бугарија!!! Бугарскиот грб всушност е црвен лав на златен штит!!! Сепак бугарите не треба толку да се потресуваат заради тоа, бидејќи и Македонците кога го кренале Разловечкото востание во 1876 година под водство на Димитар Поп Георгиев Беровски на црвено знаме имале ставено црвен лав на златна подлога!!! На знамето пишува: МАКЕДОНИЈА - СТАНЕТЕ ЗА СЛОБОДА!!! Тоа е затоа што стематографијата на Витезовиќ на 21 октомври 1741 година во Виена била издадена во малосериски тираж, што дотогаш не било случај, а ја издал Жефаровиќ!!! Понатаму сите Балкански народи со нивното ослободување се водат од оваа стематографија, бидејќи другите кои биле и по ексклузивни ги поседувале само западно европските монархистички семејства со повеќевековна традиција!!! И грците не се ништо подобри, затоа што во 1830 година кога тие добиваат автономија грчките историчари изјавуваат: "Во својата историја (од 338 година пр. н. е. до 1830 година) грција била под ропство на Македонците, Ромеите (Римјаните односно подоцна Византијците) и Турците"!!! Подоцна го менуваат ставот па велат дека Византија е грчка империја и дека биле под ропство само на Македонците и Турците, за на крај и Македонците да бидат прогласени за грчко племе и да се каже дека грција била под ропство само на Турците односно Османлиската империја!!! Многу ставови и национализми еволуирале со годините, од кои за некои биле потребни само неколку години!!! За тоа во некоја друга прилика!!!