06 February 2008

А зошто "РЕПУБЛИКА"?

Уставното име на нашата држава е Република Македонија. Република? Уставното име е Македонија, а Република е само државно уредување!!! ПРИМЕР: Јас по убедување сум монархист. Така да ако некој си зел за право името на мојата земја Македонија да биде Република, така и јас имам право да барам државата да ми се вика КРАЛСТВОТО МАКЕДОНИЈА. Лошо звучи? Знам! Иако има многу земји кои префиксот КРАЛСТВО, КРАЛСТВОТО или КРАЛСТВОТО НА, го имаат ставено во своето име, сепак тоа е само тип на државно уредување, што не значи дека не е променливо!!! Тоа што треба да не обединува сите леви и десни, социјалисти и конзервативци, републиканци и монархисти е МАКЕДОНИЈА!!!

No comments:

Post a Comment