13 November 2008

Влијанието на транзицијата врз семејното уредување и семејните односи на просечното Македонско семејство во почетокот на 21 век

Транзиција е зборот кој одбележа цела една генерација! Мислам дека кога во иднина ќе се збори за мојата генерација таа ќе се опишува како “транзициона”! Но за да има иднина во која овој период би можел да се опишува како некое црно минато на нашата младост кое не направило уште посилни ние најпрво треба да се соочиме со реалноста која вели дека доколку продолжиме да ја живееме декаденцијата која овој период ни ја донесе ние ќе исчезнеме како народ!!!

27 October 2008

СЕМЕЈСТВОТО - основна единка на секое општество

Семејството претставува основа за постоењето на секое општество. Досега историјата не памети да основна стуктурална единка на било кое општество биде било кој друг облик на организација освен семејството. Доколку не постои мнозинство стабилни семејства во општеството кое го сочинуваат, односно семејствата на одредена област, територија или држава кои ги населуваат не се потпираат на цврста традиционална организација и моралните вредности кои традиционално го одржуваат семејството се заменат со други настанува процес на распаѓање на целото општество! Кризата која ги зафаќа модерните западни цивилизации односно пред се Европските земји (додека САД сеуште успева да одолее на предизвикот) но и бившите комунистички земји со Русија на чело се повеќе би требало да почне да ги загрижува лидерите на тие земји. Во Русија на пример 70% од забременувањата завршуваат со абортус!!! Овој податок е фрапантен. Македонија е една од петте Европски земји со најголем наталитет, но тоа пред се се должи на Албанската популација! Доколку се споредат само Македонските граѓани кои се со Христијанска вероисповест тогаш и во Македонија наталитетот е во Европскиот просек. Македонската Влада ја уочи опасноста и се обиде да превземе нешто со овој проблем, колку ќе успее ќе видиме. Се надевам дека традиционалното Христијанско семејство ќе опстои и опасноста која ја зафаќа цела Европа со која таа како што вели Mark Steyn во својата книга АМЕРИКА ОСАМЕНА се претвора во Еурабија ќе успееме да ја надминеме.

22 October 2008

ДО КАДЕ Е МАКЕДОНИЈА?!!!

Албанците во Македонија скоро во секое место на живеење имаат истакнато прилично доста албански знамиња. Возејки од Скопје до Охрид гледате 20 - 30 албански знамиња, а од Скопје до било кој дел од источна Македонија (за западна не ни станува збор) гледаме не повеќе од 5 - 6 знамиња и тоа сите службено, а ниедно индивидуално поставени!!! Овде не станува збор за ништо друго освен за ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈА!!! Одбележи ја својата територија и постави знаме на твојот дом, твојата куќа, твојата зграда, твојата улица! Без разлика дали станува збор за Државното Знаме, Сонцето од Кутлеш или пак Лавот, постави го и чуствувај се свој на своето!!!


07 October 2008

СОЦИЈАЛИЗAМ НА ЗАПАДЕН НАЧИН

САД интервенира со 700 билиони (милијарди) долари во својата економија, Британија национализира банка, ЕУ спрема свои државни интервенции во пазарот?! Не ми е јасно што точно се случува?! Па нели ова беа најкапиталистичките држави во светот, нели ја поддржуваа приватната иницијатива и немешањето на државата во пазарот, нели понудата и побарувачката сами треба да ја одредуваат цената итн. Да се случеше ова за време на СТУДЕНАТА ВОЈНА сигурно СССР ќе постоеше сеуште, а ЕУ немаше да биде тоа што е!!! Според мене ова е само еден показател дека ништо нема унифицирани правила и некои кодекси туку едноставно или ќе се адаптираш со условите или ќе влијаеш и ќе ги измениш или ќе исчезнеш, така е во природата, така покажува и историјата а така е и во модерното општество!!!

24 August 2008

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО АНТИКАТА

Факт е дека денешниот Македонски јазик има во најголем дел словенска основа, но историјата исто така покажува дека е факт дека античките Македонци не биле грци, затоа што тоа и се докажува во повеќе докази, меѓу кои би сакал и да ја споменам книгата на ПЛУТАРХ, "АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ" во која античкиот автор го опишува животот на Александар. Во неа јасно се споменува дека во еден момент Александар на МАКЕДОНСКИ ја повикува својата гарда, односно штитоносци!!! Еве ви ЛИНК до книгата, а подоле и извадокот со тој дел на англиски!!!

14 August 2008

ВЕРОНАУКАТА КАКО ИЗБОРЕН УЧИЛИШЕН ПРЕДМЕТ

Сеуште има луѓе кои се цврсти приврзаници на комунистичката догматика дека религијата претставува опиум на народот и служи за т. н. народни маси да се држат во покорност! Јас не се сложувам со тоа, бидејќи она што е вистинскиот опиум на народот се многубројните пороци кои се секојдневно се поприсутни, посебно помеѓу младата популација! Дрогата, алкохолот, цигарите, разните игри на среќа од кои младите очекуваат финансиска добивка и решавање на своите т. н. проблеми во кои ги вложуваат и последните пари кои со труд се стекнати од нивните родители, наместо самите да се зафатат со нивно решавање и многу други пороци го уништуваат како физички така и духовно младиот човек и од него создаваат безкарактерна индивидуа која се синтетизира со останатите единки од општеството кои ја прават огромната црна слика!!!

19 March 2008

СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА

РЕЦЕСИЈА!!! Лани во ова време овој збор ме асоцираше на периодот од 1929 до 1933 година!!! Иако имало неколку економски кризи во 20 век, таа и онаа од 70 - тите се опишуваат како најголеми. Во истото ова време и некој да ми спомнеше дека за само една година ќе се случи ова што се случува немаше да го сватам многу сериозно, иако знам дека ваквите кризи се појавуваат преку ноќ!
Се започна со сушното лето, па покачувањето на цената на прехрамбените производи, па недостигот на струјата, која кај нас иако помал, сепак значаен дел се произведува од хидро - енергетските капацитети, па на нафтата... и се нареди цела верижна реакција!!! Она што ме теши иако не е баш за тешење е што е светска, а тоа се гледа дека и покрај растечката инфлација, цената на денарот во сооднос со еврото не варира, а во однос со доларот е дури и трагикомично што доларот паѓа, односно во САД инфлацијата изнесува поголем процент!!! Од сето кажано некој се обидува да извади корист и да го обвини "СЕМОЌНИОТ НИКОЛА" за сето тоа!!!
Конструктивна опозиција, а постои ли таква?! Сон на секоја опозиција е да стане власт!!! Јас не би обвинил никого за тоа, но би потсетил на тоа баш што се случуваше за време на економската криза во 1929-33 низ Европа, кога земаа замав многу екстремни движења, како левичарски (анархисти), така и десничарски (нацисти и фашисти)!!!
Ако навистина некој не почне да биде конструктивен и пред се да ги гледа интересите на сопствената земја многу скоро комунизмот и национализмот нема да ни изгледаат воопшто радикални, затоа што ќе ги замениме со анархизам и нацизам, прашање е само дали ќе преовлада левата или десната опција!!! Вие сте на потег, бидејќи знаете дека сите кризи се решаваат со екстремни мерки!!! Во прилог на ова ви оставам ЛИНК од еден мој претходен пост!!!

17 March 2008

СОСЕДИТЕ, ИСТОРИЈАТА, НАЦИОНАЛИЗМОТ...

Низ блогерајов кружат разни теории дека не постои Македонски народ туку само Македонска нација создадена во 1991 година!!! Само за информација за тие кои тврдат така дека официјално Македонска држава постои од 1945 година во склоп на Југословенската федерација!!! Македонски народ не можело да има затоа што немало Македонска држава се до 1991 година?!!! Во ред!!! Јас тоа ќе го признаам кога и бугарите ќе признаат дека тие се народ создаден во 1878 година и немаатг ништо заедничко со средновековна бугарија!!! Колку за пример колку бугарите ја познавале историјата и биле свесни кои се и што се ќе ви го дадам примерот со нивниот национален грб и со неговото потекло, златен лав на црвен штит и е всушност грб на Македонија во сите стематографии се до 1694 година, кога Павле Ритер Витезовиќ сакајќи да докаже дека е од благородничка фамилија изработил стематографија во која ги помешува грбовите на Македонија и Бугарија!!! Бугарскиот грб всушност е црвен лав на златен штит!!! Сепак бугарите не треба толку да се потресуваат заради тоа, бидејќи и Македонците кога го кренале Разловечкото востание во 1876 година под водство на Димитар Поп Георгиев Беровски на црвено знаме имале ставено црвен лав на златна подлога!!! На знамето пишува: МАКЕДОНИЈА - СТАНЕТЕ ЗА СЛОБОДА!!! Тоа е затоа што стематографијата на Витезовиќ на 21 октомври 1741 година во Виена била издадена во малосериски тираж, што дотогаш не било случај, а ја издал Жефаровиќ!!! Понатаму сите Балкански народи со нивното ослободување се водат од оваа стематографија, бидејќи другите кои биле и по ексклузивни ги поседувале само западно европските монархистички семејства со повеќевековна традиција!!! И грците не се ништо подобри, затоа што во 1830 година кога тие добиваат автономија грчките историчари изјавуваат: "Во својата историја (од 338 година пр. н. е. до 1830 година) грција била под ропство на Македонците, Ромеите (Римјаните односно подоцна Византијците) и Турците"!!! Подоцна го менуваат ставот па велат дека Византија е грчка империја и дека биле под ропство само на Македонците и Турците, за на крај и Македонците да бидат прогласени за грчко племе и да се каже дека грција била под ропство само на Турците односно Османлиската империја!!! Многу ставови и национализми еволуирале со годините, од кои за некои биле потребни само неколку години!!! За тоа во некоја друга прилика!!!

19 February 2008

НЕЗАВИСНО КОСОВО, ЗА или ПРОТИВ?!!!

Она што ме плаши околу независноста на Косово се можните судири на балистите и четниците и можните последици од тие судири врз Македонија. Сепак она што ми се допаѓа е тоа што најверојатно Косово ќе биде под ембарго од Србија, но и од доста голем дел од светот!!! Тука ја гледам можноста за заработка на Македонија која најверојатно ќе го удвои извозот за Косово! Ме интересира што ќе се случи со Албанците во Македонија за 20 до 30 години, кога Косоварите ќе добијат своја единствена косоварска национална свест и ќе сватат дека се различни нации од Албанците во Албанија?!!! Па и Германците и Австријците се ист етникум, но различна нација! Сепак нема ништо да нагаѓам за која ќе биде определбата на нашите Албанци и ќе оставам времето да покаже!

ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (дел-2) "Од Империја до Република"

Слушам вчера како луѓево околу мене дебатираат дека доколку сме дозволиле да додадеме уште еден суфикс на оној РЕПУБЛИКА односно ДЕМОКРАТСКА тогаш ќе сме дозволиле на Грците да ни ја земат историјата, односно ќе се потврдело дека оваа МАКЕДОНИЈА нема ништо заедничко со АНТИЧКАТА!!! А да ве прашам? Кога во комунизмот се сменило од Народна Република Македонија во Социјалистичка не гледам како се сменил идентитетот на Македонците, а исто така и со осамостојувањето кога Македонија го доби само прфиксот Република!!! Она што не ми се допаѓа е тоа што низ историјата во минатиот век, едни од нај тоталитарните држави во светот го носеа префиксот ДЕМОКРАТСКА!!! Но сепак овој префикс само го покажува државното уредување и не навлага во името (како на пример НОВА МАКЕДОНИЈА кој е предлог што навистина ни ја руши историјата) Некој велат дека ќе не нарекуваат ДЕМОКРАТСКИ МАКЕДОНЦИ!!! Па зарем досега не нарекуваа РЕПУБЛИКАНСКИ МАКЕДОНЦИ?!!! Мислам дека е навистина глупо да се тврди дека предлогот е лош, освен што имам одбивност кон самиот суфикс поради горе наведената причина! Сепак иако Македонците немале своја држава со ова име уште од антиката па се до 1944, сепак идентитетот на народот се одржал! И античка Mакедонија не била РЕПУБЛИКА туку ИМПЕРИЈА, па сепак континутетот е задржан!!!

16 February 2008

ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Најверојатно ова е името со кое медијаторот Нимиц ќе го изнесе како финален предлог за решавање на спорот со Грција. И што?! Ова име само подетално го искажува државното уредување со кое моментално е уредено Македонското општество! Доколку во иднина биде променето тоа не значи дека префиксите ДЕМОКРАТСКА и РЕПУБЛИКА не може да бидат променети исто како што до девееста префиксите беа СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА. За ова прашање можете да прочитате и во еден мој претходен пост на следниов линк!!! Mене лично не ми смета, иако ми се допаѓаат мерките што Владата ги предложи во случај на грчко вето на нашиот влез во НАТО, но ако рационално размислувам ова е навистина добро решение иако за мене уставното име треба да биде МАКЕДОНИЈА. Сепак грците привидно ќе ја добијат војната, барем пасок пред своите гласачи, а ние ќе го добиме она што го сакаме!!! Сепак и досега нашите навивачи не навиваа РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, него само МАКЕДОНИЈА, а така ќе продолжиме и понатаму, само што грците ќе немаат право да се бунат и ќе мора под тоа име да не признаат!!! Она што е најважно е тоа што на нив ќе им се случи она што на Македоонија и се случи во 2001-та, а тоа е Македонија ја доби војната, а албанците се што бараа!!!

14 February 2008

...горите, висојте и по теб херојте Македонијо...

Горите и висовите сеуште стојат, но хероите ги има се помалку, барем оние вистинските! Се повеќе има исфрустрирани типчиња и спонзоруши кои мислат дека бруталната сила и парите се се во животот!!! А што е со моралот?! Што се случува со вистинските семејни вредности?! Можеби тоа се случува затоа што ни е ваква државата или пак таа е ваква затоа што ние сме такви? Јајцето или кокошката? Без разлика на се, ние си продолжуваме да бараме задоволство во другарките на нашите ќерки или пак во нивните другари, зависно од афинитетите!!! Но дали некогаш сме се запрашале како ќе изгледа семејството за еден век или пак многу поскоро од тоа?! Размисли и смени нешто или пак спреми се да се соочиш со последиците од ваквото живеење!

08 February 2008

ПРОТЕСТИ НА...

Протести на стечајците, протести на средношколците, протести на...кој е следен? Ама и добро се координирани!!! Изгледа дека СДСМ нема доволно ветерани па на улица ја вади младината!? А ја има? Сеуште постои СДММ? Се виде! Дури помалку од 150 средношколци се собраа! И тоа 2/3 беа таму за да губат часови! "Провидно" е веќе излитена фраза, така да нема што да се каже. Ама нека им биде, затоа што на секоја здрава демократија и треба опозиција, а како што тргнало малку фали во Македонија таа да исчезне! Рејтингот им е помал од оној на нивниот коалиционен партнер ДУИ, така да навистина е дискутабилно кој би можел да биде Премиер доколку некогаш дојдат на власт, иако засега е веројатно дека тоа нема да биде пред Македонија да прати експедиција на месечина!!!

06 February 2008

А зошто "РЕПУБЛИКА"?

Уставното име на нашата држава е Република Македонија. Република? Уставното име е Македонија, а Република е само државно уредување!!! ПРИМЕР: Јас по убедување сум монархист. Така да ако некој си зел за право името на мојата земја Македонија да биде Република, така и јас имам право да барам државата да ми се вика КРАЛСТВОТО МАКЕДОНИЈА. Лошо звучи? Знам! Иако има многу земји кои префиксот КРАЛСТВО, КРАЛСТВОТО или КРАЛСТВОТО НА, го имаат ставено во своето име, сепак тоа е само тип на државно уредување, што не значи дека не е променливо!!! Тоа што треба да не обединува сите леви и десни, социјалисти и конзервативци, републиканци и монархисти е МАКЕДОНИЈА!!!

05 February 2008

Што сакаше да каже авторот?

Скопскиот плоштад се повеќе почнува да личи како привремено организирано место за панаѓур или пак привремено организирано место за живеење на некое варварско племе, а не на централен плоштад на главниот град на една од најстарите цивилизации во светот. Скопје го губи својот сјај по земјотресот на 26 јули 1963 година, но тоа што потоа се случува во времето на комунизмот кога некои исфрустрирани сељачишта сакајќи да ја донесат иднината што побрзо со некои футуристички градби, трајно го унакажуваат градот и го земаат неговиот дух. И во самостојна Македонија комуњарските наследници продолжуваат да сквернават се што е свето на овој народ па продолжуваат со својата денационализаторска политика не дозволувајќи она што треба да биде срцето на Македонија, нејзиното главно обележја, она што секој турист прво го гледа да се обнови, па продолжуваат да ја опструираат секоја идеја скопскиот плоштад да заличи на нешто Македонско, она што многу помали градови во Македонија го имаат!!! Градот треба да добие монументални градби, треба да го добие офицерскиот дом, не затоа што многу сме носталгични по српското, туку затоа што го личело, треба да го добие новиот музеј со восочни фигури на Македонските херои, да го добие стариот театар, затоа што онаа футуристичка грдосија според мене треба да се минира затоа што е куп бетон и е кич...да добие Црква на плоштадот и за крај треба да ја добие фонтаната со мегаломанска големина во центарот на плоштадот со Александар Велики!!! За крај: преку к.. ми е од купови бетон и стакло, сакам градби што ќе ги личи, а не само набиени футуристички играчки, затоа што Скопје ќе се претвори во првото футуристичко село на 22 век!!!